Godovič

Registers (1749 - 1918) 7 total

Archival identifier

ŠAK Ž God MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1784-1812
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1812
ŠAK Ž God MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1812-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž God MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1836-1873
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1836
Date range end
Dec. 31, 1873
ŠAK Ž God MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1874-1918
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1918
ŠAK Ž God MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1784-1815
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1815
ŠAK Ž God MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1749-1784
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1749
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž God MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1784-1880
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1880