Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 9
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek IX
Date fromJan. 1, 1845
Date toDec. 31, 1897