Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 8
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VIII
Date fromJan. 1, 1832
Date toDec. 31, 1844