Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 7
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VII
Date fromJan. 1, 1811
Date toDec. 31, 1831