Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 6
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VI
Date fromJan. 1, 1784
Date toDec. 31, 1812