Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 5
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek V
Date fromJan. 1, 1811
Date toDec. 31, 1818