Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 4
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek IV
Date fromJan. 1, 1784
Date toDec. 31, 1811