Parish/placeGoče
IDŠAK Ž Goč MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek I (1701-1749 (mrliška 1755-1756))
Date fromJan. 1, 1755
Date toDec. 31, 1756