Goče

Župnija ustanovljena 1915.

Izvorna župnija: Vipava

Naselja v župniji: Goče, Kodreti

Registers (1656 - 1897) 15 total

Archival identifier

ŠAK Ž Goč MKK 0 Matična knjiga krščenih 1656-1701
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1656
Date range end
Dec. 31, 1701
ŠAK Ž Goč MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I (1701-1749 (mrliška 1755-1756)) 1755-1756
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1755
Date range end
Dec. 31, 1756
ŠAK Ž Goč MKK 1a Matična knjiga krščenih Ia 1702-1740
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1702
Date range end
Dec. 31, 1740
ŠAK Ž Goč MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1739-1773
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1739
Date range end
Dec. 31, 1773
ŠAK Ž Goč MKK 3 Matična knjiga krščenih, poročenih, umrlih, zvezek III 1773-1784
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1773
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Goč MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1784-1811
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1811
ŠAK Ž Goč MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1811-1818
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1818
ŠAK Ž Goč MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1784-1786, 1811-1812
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1812
ŠAK Ž Goč MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII 1811-1831
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1831
ŠAK Ž Goč MKK 8 Matična knjiga krščenih, zvezek VIII 1832-1844
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1844
ŠAK Ž Goč MKK 9 Matična knjiga krščenih, zvezek IX 1845-1897
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1897
ŠAK Ž Goč MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1785-1844
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1844
ŠAK Ž Goč MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1784-1812
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1812
ŠAK Ž Goč MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1812-1844
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1844
ŠAK Ž Goč MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1845-1897
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1897