Gabrovica

Registers (1785 - 1921) 3 total

Archival identifier

ŠAK Ž Gbr MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1785-1876
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1876
ŠAK Ž Gbr MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1877-1921
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1877
Date range end
Dec. 31, 1921
ŠAK Ž Gbr RK 1 Register rojenih 1785-1852
Register type
Register rojenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1852