Parish/placeDutovlje
IDŠAK Ž Dut MKK 5
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek V
Date fromJan. 1, 1861
Date toDec. 31, 1896