Parish/placeDutovlje
IDŠAK Ž Dut MKK 12
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek XII
Date fromJan. 1, 1896
Date toDec. 31, 1921