Parish/placeDornberk
IDŠAK Ž Dor MKK 5
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek V
Date fromJan. 1, 1855
Date toDec. 31, 1918