Parish/placeDornberk
IDŠAK Ž Dor MKK 4
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek IV
Date fromJan. 1, 1786
Date toDec. 31, 1854