Parish/placeDornberk
IDŠAK Ž Dor MKK 3
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek III
Date fromJan. 1, 1763
Date toDec. 31, 1786