Parish/placeDornberk
IDŠAK Ž Dor MKK 2
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek II
Date fromJan. 1, 1681
Date toDec. 31, 1762