Parish/placeDornberk
IDŠAK Ž Dor MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, poročenih, umrlih, zvezek I (1633-1681)
Date fromJan. 1, 1633
Date toDec. 31, 1681