Dolenja Trebuša

Registers (1788 - 1902) 5 total

Archival identifier

ŠAK Ž Dtr MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1788-1825
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1825
ŠAK Ž Dtr MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1827-1902
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1827
Date range end
Dec. 31, 1902
ŠAK Ž Dtr MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1789-1877
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1877
ŠAK Ž Dtr MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1788-1826
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1826
ŠAK Ž Dtr MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1827-1888
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1827
Date range end
Dec. 31, 1888