Divača

Registers (1786 - 1890) 6 total

Archival identifier

ŠAK Ž Div MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1786-1821
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1821
ŠAK Ž Div MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1821-1883
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1883
ŠAK Ž Div MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1789-1821
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1821
ŠAK Ž Div MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1821-1890
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1890
ŠAK Ž Div MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1786-1849
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1849
ŠAK Ž Div MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1849-1890
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1849
Date range end
Dec. 31, 1890