Črniče

Župnija omenjena 1484

Izvorna župnija: Solkan

Kraji v župniji (pred Jožefom II.): Batuje, Črniče, Osek, Malovše, Ravne, Vitovlje,  Gojače, Malovše, Ravne.

Registers (1597 - 1914) 15 total

Archival identifier

ŠAK Ž Črč MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1597-1647
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1597
Date range end
Dec. 31, 1647
ŠAK Ž Črč MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1647-1725
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1647
Date range end
Dec. 31, 1725
ŠAK Ž Črč MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1725-1791, 1835-1853
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1725
Date range end
Dec. 31, 1853
ŠAK Ž Črč MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1784-1791
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1791
ŠAK Ž Črč MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1792-1853
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1853
ŠAK Ž Črč MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1854-1893
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1893
ŠAK Ž Črč MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1719-1784
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1719
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Črč MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1792-1818
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1818
ŠAK Ž Črč MKP 3 Matična knjiga poročenih, zvezek III 1819-1859
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1859
ŠAK Ž Črč MKP 4 Matična knjiga poročenih, zvezek IV 1860-1914
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1860
Date range end
Dec. 31, 1914
ŠAK Ž Črč MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1677-1683
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1677
Date range end
Dec. 31, 1683
ŠAK Ž Črč MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1720-1791
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1720
Date range end
Dec. 31, 1791
ŠAK Ž Črč MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1784-1791
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1791
ŠAK Ž Črč MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1792-1853
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1853
ŠAK Ž Črč MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1854-1902
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1902