Črni Vrh nad Idrijo

Stara imena: Schwarzenberg, Montenero d'Idria

Župnija ustanovljena 1897

Izvorna župnija: Vipava

Kraji v župniji: Črni vrh nad Idrijo, Idrijska Bela (Bela), Idrijski log, Javornik, Kanji dol, Lome, Mala gora, Mrzli log, Predgriže, Strmec, Zadlog.

Registers (1635 - 1917) 18 total

Archival identifier

ŠAK Ž Črn MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1635-1653
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1635
Date range end
Dec. 31, 1653
ŠAK Ž Črn MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1664-1689
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1664
Date range end
Dec. 31, 1689
ŠAK Ž Črn MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1689-1741
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1689
Date range end
Dec. 31, 1741
ŠAK Ž Črn MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1741-1761
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1741
Date range end
Dec. 31, 1761
ŠAK Ž Črn MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1762-1793
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1762
Date range end
Dec. 31, 1793
ŠAK Ž Črn MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1784-1831
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1831
ŠAK Ž Črn MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII 1832-1868
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1868
ŠAK Ž Črn MKK 8 Matična knjiga krščenih, zvezek VIII 1869-1903
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1869
Date range end
Dec. 31, 1903
ŠAK Ž Črn MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1665-1774
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1665
Date range end
Dec. 31, 1774
ŠAK Ž Črn MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1774-1793
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1793
ŠAK Ž Črn MKP 3 Matična knjiga poročenih, zvezek III 1794-1831
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1794
Date range end
Dec. 31, 1831
ŠAK Ž Črn MKP 4 Matična knjiga poročenih, zvezek IV 1832-1883
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1883
ŠAK Ž Črn MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1680-1749
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1680
Date range end
Dec. 31, 1749
ŠAK Ž Črn MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1749-1793
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1749
Date range end
Dec. 31, 1793
ŠAK Ž Črn MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1794-1829
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1794
Date range end
Dec. 31, 1829
ŠAK Ž Črn MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1830-1873
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1873
ŠAK Ž Črn MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1874-1903
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1903
ŠAK Ž Črn MKU 6 Matična knjiga umrlih, zvezek VI – vojaška 1915-1917
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1915
Date range end
Dec. 31, 1917