Col

Registers (1751 - 1917) 10 total

Archival identifier

ŠAK Ž Col MK A Matična knjiga krščenih, poročenih in umrlih – za Col 1751-1770
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1751
Date range end
Dec. 31, 1770
ŠAK Ž Col MK B Matična knjiga krščenih, poročenih in umrlih – za Sanabor 1771-1784
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Col MK C Matična knjiga krščenih (1785-1796 (poročna (1785-1790), mrliška (1784-1789)) – za Sanabor 1785-1796
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1796
ŠAK Ž Col MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1784-1827
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1827
ŠAK Ž Col MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1827-1866
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1827
Date range end
Dec. 31, 1866
ŠAK Ž Col MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1867-1898
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1867
Date range end
Dec. 31, 1898
ŠAK Ž Col MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1785-1827
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1827
ŠAK Ž Col MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1827-1917
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1827
Date range end
Dec. 31, 1917
ŠAK Ž Col MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1784-1826
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1826
ŠAK Ž Col MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1827-1895
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1827
Date range end
Dec. 31, 1895