Cerkno

Registers (1660 - 1909) 36 total

Archival identifier

ŠAK Ž Crk MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1660-1680
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1660
Date range end
Dec. 31, 1680
ŠAK Ž Crk MKK 10 Matična knjiga krščenih, zvezek X (Reka, Police) 1785-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Crk MKK 11 Matična knjiga krščenih, zvezek XI (Straža) 1785-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Crk MKK 12 Matična knjiga krščenih, zvezek XII (Zakriž) 1785-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Crk MKK 13 Matična knjiga krščenih zvezek XIII 1836-1879
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1836
Date range end
Dec. 31, 1879
ŠAK Ž Crk MKK 14 Matična knjiga krščenih, zvezek XIV 1880-1898
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1880
Date range end
Dec. 31, 1898
ŠAK Ž Crk MKK 15 Matična knjiga krščenih, zvezek XV 1859-1890
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1859
Date range end
Dec. 31, 1890
ŠAK Ž Crk MKK 16 Matična knjiga krščenih, zvezek XVI 1891-1909
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1891
Date range end
Dec. 31, 1909
ŠAK Ž Crk MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1681-1698
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1681
Date range end
Dec. 31, 1698
ŠAK Ž Crk MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1699-1718
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1699
Date range end
Dec. 31, 1718
ŠAK Ž Crk MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1718-1752
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1718
Date range end
Dec. 31, 1752
ŠAK Ž Crk MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1753-1773
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1753
Date range end
Dec. 31, 1773
ŠAK Ž Crk MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1774-1784
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Crk MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII (Cerkno, Planina, Podpleče) 1785-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Crk MKK 8 Matična knjiga krščenih, zvezek VIII (Gorje, Poče, Trebenče) 1785-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Crk MKK 9 Matična knjiga krščenih, zvezek IX (Labinje, Poljane) 1785-1835
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Crk MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1709-1742
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1709
Date range end
Dec. 31, 1742
ŠAK Ž Crk MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1743-1772
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1743
Date range end
Dec. 31, 1772
ŠAK Ž Crk MKP 3 Matična knjiga poročenih, zvezek III 1773-1784
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1773
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Crk MKP 4 Matična knjiga poročenih, zvezek IV 1785-1819
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Crk MKP 5 Matična knjiga poročenih, zvezek V 1820-1847
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1847
ŠAK Ž Crk MKP 6 Matična knjiga poročenih, zvezek VI 1848-1888
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1848
Date range end
Dec. 31, 1888
ŠAK Ž Crk MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1669-1698
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1669
Date range end
Dec. 31, 1698
ŠAK Ž Crk MKU 10 Matična knjiga umrlih, zvezek X, za naselje: Reka, Police, Ravne 1785-1839
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1839
ŠAK Ž Crk MKU 11 Matična knjiga umrlih, zvezek XI, za naselja: Reka in Police 1785-1839
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1839
ŠAK Ž Crk MKU 12 Matična knjiga umrlih, zvezek XII, za naselje: Zakriž 1785-1839
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1839
ŠAK Ž Crk MKU 13 Matična knjiga umrlih, zvezek XIII 1840-1876
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1840
Date range end
Dec. 31, 1876
ŠAK Ž Crk MKU 14 Matična knjiga umrlih, zvezek XIV 1877-1907
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1877
Date range end
Dec. 31, 1907
ŠAK Ž Crk MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1698-1721
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1698
Date range end
Dec. 31, 1721
ŠAK Ž Crk MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1722-1740
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1722
Date range end
Dec. 31, 1740
ŠAK Ž Crk MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1740-1758
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1740
Date range end
Dec. 31, 1758
ŠAK Ž Crk MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1758-1775
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1758
Date range end
Dec. 31, 1775
ŠAK Ž Crk MKU 6 Matična knjiga umrlih, zvezek VI 1775-1784
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1775
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Crk MKU 7 Matična knjiga umrlih, zvezek VII 1785-1839
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1839
ŠAK Ž Crk MKU 8 Matična knjiga umrlih, zvezek VIII, za naselja: Trebenče, Gorje Poče 1785-1839
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1839
ŠAK Ž Crk MKU 9 Matična knjiga umrlih, zvezek IX, za naselja: Labinje Poljane 1785-1839
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1839