Čepovan

Registers (1735 - 1904) 6 total

Archival identifier

ŠAK Ž Čep MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1743-1783, 1784-1819
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1743
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Čep MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1819-1861
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1861
ŠAK Ž Čep MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1862-1904
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1862
Date range end
Dec. 31, 1904
ŠAK Ž Čep MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1819-1893
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1893
ŠAK Ž Čep MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1753-1819 + poročeni 1735-1819
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1735
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Čep MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1847-1891
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1847
Date range end
Dec. 31, 1891