Bukovo

Župnija ustanovljena 1842

Izvorna župnija: Cerkno

Kraji v župniji: Bukovo, Kojca, Zakojca.

Registers (1747 - 1917) 8 total

Archival identifier

ŠAK Ž Bkv MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1774-1796 (poročna 1785-1820)
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1796
ŠAK Ž Bkv MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1785-1840
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1840
ŠAK Ž Bkv MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1841-1893
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1841
Date range end
Dec. 31, 1893
ŠAK Ž Bkv MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1894-1917
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1894
Date range end
Dec. 31, 1917
ŠAK Ž Bkv MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1820-1882
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1882
ŠAK Ž Bkv MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1747-1790 (krstna 1747-1773)
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1747
Date range end
Dec. 31, 1790
ŠAK Ž Bkv MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1793-1857
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1793
Date range end
Dec. 31, 1857
ŠAK Ž Bkv MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1858-1917
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1858
Date range end
Dec. 31, 1917