Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 7
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VII
Date fromJan. 1, 1884
Date toDec. 31, 1913