Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 6
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VI
Date fromJan. 1, 1832
Date toDec. 31, 1884