Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 5
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek V
Date fromJan. 1, 1784
Date toDec. 31, 1832