Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 4
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek IV
Date fromJan. 1, 1742
Date toDec. 31, 1784