Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 3
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek III
Date fromJan. 1, 1701
Date toDec. 31, 1742