Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 2
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek II
Date fromJan. 1, 1678
Date toDec. 31, 1701