Parish/placeBrezovica
IDŠAK Ž Brz MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek I
Date fromJan. 1, 1640
Date toDec. 31, 1678