Brezovica

Omenjena 1610.

Registers (1640 - 1913) 14 total

Archival identifier

ŠAK Ž Brz MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1640-1678
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1640
Date range end
Dec. 31, 1678
ŠAK Ž Brz MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1678-1701
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1678
Date range end
Dec. 31, 1701
ŠAK Ž Brz MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1701-1742
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1701
Date range end
Dec. 31, 1742
ŠAK Ž Brz MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1742-1784
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1742
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Brz MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1784-1832
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1832
ŠAK Ž Brz MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1832-1884
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1884
ŠAK Ž Brz MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII 1884-1913
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1884
Date range end
Dec. 31, 1913
ŠAK Ž Brz MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1699-1784
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1699
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Brz MKP 3 Matična knjiga poročenih, zvezek III 1784-1875
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1875
ŠAK Ž Brz MKP 4 Matična knjiga poročenih, zvezek IV 1876-1906
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1876
Date range end
Dec. 31, 1906
ŠAK Ž Brz MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1698-1756
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1698
Date range end
Dec. 31, 1756
ŠAK Ž Brz MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1759-1784
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1759
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Brz MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1784-1835
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1835
ŠAK Ž Brz MKU 5 Matična knjiga umrlih zvezek V 1836-1905
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1836
Date range end
Dec. 31, 1905