Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 7
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VII
Date fromJan. 1, 1883
Date toDec. 31, 1914