Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 6
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VI
Date fromJan. 1, 1848
Date toDec. 31, 1882