Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 5
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek V
Date fromJan. 1, 1811
Date toDec. 31, 1847