Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 4
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek IV
Date fromJan. 1, 1785
Date toDec. 31, 1810