Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 3
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek III
Date fromJan. 1, 1765
Date toDec. 31, 1784