Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 2
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek II
Date fromJan. 1, 1750
Date toDec. 31, 1765