Parish/placeBovec
IDŠAK Ž Bov MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek I
Date fromJan. 1, 1720
Date toDec. 31, 1749