Bovec

Omenjena 1194.

Izvorna župnija: verjetno Volče

Stara imena: Ampletium, Flitsch, Plezzo.

Kraji v župniji: Bovec, Plužna, Kal.

Registers (1720 - 1914) 13 total

Archival identifier

ŠAK Ž Bov MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1720-1749
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1720
Date range end
Dec. 31, 1749
ŠAK Ž Bov MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1750-1765
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1750
Date range end
Dec. 31, 1765
ŠAK Ž Bov MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1765-1784
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1765
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Bov MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1785-1810
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1810
ŠAK Ž Bov MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1811-1847
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1847
ŠAK Ž Bov MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1848-1882
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1848
Date range end
Dec. 31, 1882
ŠAK Ž Bov MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII 1883-1914
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1883
Date range end
Dec. 31, 1914
ŠAK Ž Bov MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1785-1819
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Bov MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1820-1859
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1859
ŠAK Ž Bov MKP 3 Matična knjiga poročenih, zvezek III 1858-1904
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1858
Date range end
Dec. 31, 1904
ŠAK Ž Bov MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1785-1827
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1827
ŠAK Ž Bov MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1828-1856
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1828
Date range end
Dec. 31, 1856
ŠAK Ž Bov MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1856-1913
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1856
Date range end
Dec. 31, 1913