Biljana

Omenjena 1296.

Stara imena: Bigliana.

Kraji v župniji: Biljana, Snežeče, zali breg, Dobrovo, Drnovk

Izvorna župnija: Bračan (Brazzano)

Registers (1624 - 1904) 15 total

Archival identifier

ŠAK Ž Blj MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1624-1637
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1624
Date range end
Dec. 31, 1637
ŠAK Ž Blj MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1670-1686
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1670
Date range end
Dec. 31, 1686
ŠAK Ž Blj MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1686-1708
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1686
Date range end
Dec. 31, 1708
ŠAK Ž Blj MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1708-1731
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1708
Date range end
Dec. 31, 1731
ŠAK Ž Blj MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1763-1787
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1763
Date range end
Dec. 31, 1787
ŠAK Ž Blj MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1834-1904
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1834
Date range end
Dec. 31, 1904
ŠAK Ž Blj MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1785-1819
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Blj MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1819-1860
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1860
ŠAK Ž Blj MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1638-1674
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1638
Date range end
Dec. 31, 1674
ŠAK Ž Blj MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1675-1703
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1675
Date range end
Dec. 31, 1703
ŠAK Ž Blj MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1704-1729
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1704
Date range end
Dec. 31, 1729
ŠAK Ž Blj MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1730-1764
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1730
Date range end
Dec. 31, 1764
ŠAK Ž Blj MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1763-1780
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1763
Date range end
Dec. 31, 1780
ŠAK Ž Blj MKU 6 Matična knjiga umrlih, zvezek VI 1783-1785
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1783
Date range end
Dec. 31, 1785
ŠAK Ž Blj MKU 7 Matična knjiga umrlih, zvezek VII 1785-1851
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1851