Archdiocese of Maribor - We have added registers May 27, 2022

We have added registers for the parishes Radlje, Kamnica, Križevci, Žetale, Podlehnik, Prihova, Kotlje, Jarenina, Libeliče, Sv. Rupert v Slov. Goricah, Sv. Anton v Slov. goricah and Trbovlje.