294 Žalec

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Miklavž, škof

Župnija omenjena 1173.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Kancijan, Žalec, omenjena 1545.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Žalec, Petrovče, deloma Gotovlje, Dobriša vas, Drešinja vas, Levec, Spodnja Ložnica, Zgornja Ložnica, Arja vas, Mala Pirešica, Ruše, Vrbje, Zaloška gorica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Nikolaus in Sachsenfeld

Matriken (1646 - 1997) 36 gesamt

Signatur

04686 Krstna knjiga / Taufbuch 1646-1658
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1646
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1658
04687 Krstna knjiga / Taufbuch 1661-1683
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1661
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1683
04688 Krstna knjiga / Taufbuch 1684-1702
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1684
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1702
04689 Krstna knjiga / Taufbuch 1702-1767
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1702
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1767
04690 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1767
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04691 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1801
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1801
04692 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1820
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1801
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1820
04693 Krstna knjiga / Taufbuch 1820-1850
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1820
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
04694 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1870
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1870
04695 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1889
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1889
04696 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1916
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1890
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1916
04697 Krstni index / Taufindex 1767-1784
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1767
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04698 Krstni index / Taufindex 1784-1801
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1801
04699 Krstni index / Taufindex 1801-1820
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1801
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1820
04700 Krstni index / Taufindex 1820-1850
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1820
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
04701 Krstni index / Taufindex 1851-1870
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1870
04702 Krstni index / Taufindex 1871-1889
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1889
04703 Krstni index / Taufindex 1890-1916
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1890
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1916
04704 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1665-1696
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1665
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1696
04705 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1783
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1783
04706 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1813
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1813
04707 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1813-1861
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1813
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1861
04708 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1862-1901
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1901
04709 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1813
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1813
04710 Mrliški index / Sterbeindex 1813-1861
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1813
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1861
04711 Mrliški index / Sterbeindex 1862-1901
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1901
04712 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1665-1696
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1665
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1696
04713 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1764-1770
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1764
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
04714 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1783
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1783
04715 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1823
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
04716 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1824-1861
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1824
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1861
04717 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1862-1886
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
4919 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1887-1915
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
30. Januar 1997
Ende Datumsbereich
20. September 1915
04718 Poročni index / Trauungsindex 1824-1861
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1824
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1861
04719 Poročni index / Trauungsindex 1862-1886
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
4920 Poročni index / Trauungsindex 1887-1915
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
30. Januar 1887
Ende Datumsbereich
20. September 1915