282 Vransko

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihael, nadangel

Vransko 144, 3305 VRANSKO

Župnija omenjena 1545. Župnijska cerkev om. 1123, zidana 1545.

Podružnice / Filialkirchen:

1.Sv. Jeronim Tabor, 427 nm, zidana 1. pol.15. stol.;

2.Sv. Katarina Aleksandrijska Čreta, 920 nm, zidana 2. pol.15. stol.;

3.Sv. Magdalena Ločica, 363 nm, om. 1545;

4.Sv. Marija - Mati božja Čreta, 960 nm, zidana ok. 1470 l.;

5.Sv. Martin, škof Podvrh, 321 nm, om. 1545;

6.Sv. Mohor in Fortunat, Stopnik , zidana 2. pol. 15. stol.;

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Vransko, Čeplje, Čreta, Ločica, Jeronim, Prekopa, Selo, Stopnik, Tešova, Tržca, Vologa, Bočna – Sv. Jošt.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Michael in Franz

Matriken (1672 - 1915) 42 gesamt

Signatur

04505 Krstna knjiga / Taufbuch 1672-1701
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1672
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1701
04506 Krstna knjiga / Taufbuch 1701-1730
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1701
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1730
04507 Krstna knjiga / Taufbuch 1730-1754
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1730
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1754
04508 Krstna knjiga / Taufbuch 1754-1770
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1754
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
04509 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1795
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1795
04510 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04511 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1783
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1783
04512 Krstna knjiga / Taufbuch 1815-1841
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1815
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
04513 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1823
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1821
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
04514 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1856
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1856
04515 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1871
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
04516 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1885
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1885
04517 Krstna knjiga / Taufbuch 1886-1896
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1896
04518 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1905
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1897
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
04519 Krstna knjiga / Taufbuch 1906-1915
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1906
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
04520 Krstni index / Taufindex 1771-1815
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1815
04521 Krstni index / Taufindex 1815-1841
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1815
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
04522 Krstni index / Taufindex 1842-1856
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1856
04523 Krstni index / Taufindex 1856-1871
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
04524 Krstni index / Taufindex 1871-1885
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1885
04525 Krstni index / Taufindex 1886-1896
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1896
04526 Krstni index / Taufindex 1897-1905
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1897
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
04527 Krstni index / Taufindex 1906-1915
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1906
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
04528 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1731-1771
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1731
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1771
04529 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1824
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
04530 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1810-1841
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1810
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
04531 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1842-1866
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1866
04532 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1867-1898
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1898
04533 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1824
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
04534 Mrliški index / Sterbeindex 1810-1841
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1810
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
04535 Mrliški index / Sterbeindex 1842-1866
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1866
04536 Mrliški index / Sterbeindex 1867-1898
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1898
04537 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1740-1771
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1740
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1771
04538 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1743-1774
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1743
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1774
04539 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1828
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
04540 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1829-1841
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1829
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
04541 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1871
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
04542 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1871-1895
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04543 Poročni index / Trauungsindex 1771-1828
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
04544 Poročni index / Trauungsindex 1829-1841
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1829
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
04545 Poročni index / Trauungsindex 1842-1871
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
04546 Poročni index / Trauungsindex 1871-1895
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895