279 Videm - Krško

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Rupert, škof

Savska pot 1, 8270 KRŠKO

Župnija omenjena 1155 kot pražupnija, cerkev omenjena 1096.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Janez Krstnik, rojstvo, Sremič, omenjena 1624
  2. Sv. Jožef, mož Device, Marije Resa, zidana 1770
  3. Sv. Marija – Marija Pomočnica kristjanov, Dolenja vas, omenjena 1510
  4. Sv. Marjeta, Libna, zidana 1580
  5. Sv. Mihael, Stara vas, zidana 1768
  6. Sv. Miklavž, Stari Grad zidana 1627
  7. Sv. Primož in Felicijan, Kremen, zidana 1654

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Videm, (Krško), Anovec, Bučevca, (Bučerca), Libna, Pesje, Sremič, Stara vas, Stari grad, Artiče, Dolenja vas.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Ruprecht in Videm

Matriken (1662 - 1910) 29 gesamt

Signatur

04403 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1672
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1662
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1672
04404 Krstna knjiga / Taufbuch 1684-1685
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1684
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1685
04405 Krstna knjiga / Taufbuch 1684-1706
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1684
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1706
04406 Krstna knjiga / Taufbuch 1706-1720
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1720
04407 Krstna knjiga / Taufbuch 1709-1725
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1709
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1725
04408 Krstna knjiga / Taufbuch 1720-1725
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1720
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1725
04409 Krstna knjiga / Taufbuch 1725-1741
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1725
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1741
04410 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1746
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04411 Krstna knjiga / Taufbuch 1749-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1749
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04412 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1746
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04413 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1811
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1811
04414 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1835
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
04415 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1866
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1866
04416 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1895
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1866
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04417 Krstna knjiga / Taufbuch 1896-1910
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1896
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910
04418 Krstni index / Taufindex 1725-1741
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1725
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1741
04419 Krstni index / Taufindex 1784-1835
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
04420 Krstni index / Taufindex 1836-1866
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1866
04421 Krstni index / Taufindex 1866-1895
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1866
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04422 Krstni index / Taufindex 1896-1910
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1896
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910
04423 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1746-1774
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1746
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1774
04424 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1775-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1775
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
04425 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1846
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1846
04426 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1895
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04427 Mrliški index / Sterbeindex 1846-1895
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04428 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1662-1672
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1662
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1672
04429 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1852
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1852
04430 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1852-1895
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1852
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04431 Poročni index / Trauungsindex 1852-1895
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1852
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895