272 Turnišče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Vnebovzeta

Župnija omenjena l. 1267.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Anton Padovanski, Turnišče

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Turnišče, Gomilice, Lipa, Nedelica, Renkovci, Velika Polana, Mala Polana, Brezovica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Turniscsa, Bántornya

Matriken (1677 - 1937) 22 gesamt

Signatur

04337 Krstna knjiga / Taufbuch 1677-1725
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1677
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1725
04338 Krstna knjiga / Taufbuch 1726-1747
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1726
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1747
04339 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1778
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1748
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1778
04340 Krstna knjiga / Taufbuch 1778-1811
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1778
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1811
04341 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1862
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
04342 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1875
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1875
5108 Krstna knjiga / Taufbuch 1876-1892
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1876
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
04343 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1903
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1903
5048 Krstna knjiga / Taufbuch 1904-1921
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1904
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1921
04344 Krstni index / Taufindex 1820-1934
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1820
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1934
Kommentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.

04345 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1742-1851
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1742
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1851
04346 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1852-1862
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1852
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
04347 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1863-1877
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
5050 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1878-1902
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1902
5051 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1903-1924
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1903
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1924
04348 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1726-1761
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1726
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1761
04349 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1762-1778
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1778
04350 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1779-1847
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1779
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1847
04351 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1848-1873
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1848
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1873
04352 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1874-1895
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
5049 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1896-1937
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1896
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1937
04353 Poročni index / Trauungsindex 1820-1937
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1820
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1937
Kommentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.