238 Sv. Urban - Destrnik

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Urban, papež

Župnija ustanovljena 1670.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Urban, Desenci, Desternik (Destrnik), Dolič, Drstelja, Gaje, Gomile, Gomilce, Janeževci, Janeževski vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki vrh, Placar, Ricinje, Svetinci, Gornji Velovlek, Vintarovci, Zasadi, Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah deloma, Ločič, Strmec, Trnovski vrh, Grajena deloma, Grajenščak.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Sv. Urban pri Ptuju, St. Urban bei Pettau

Matriken (1705 - 1902) 40 gesamt

Signatur

03659 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1726
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1705
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1726
03660 Krstna knjiga / Taufbuch 1727-1761
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1727
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1761
03661 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1773
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1773
03662 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1772
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1772
03663 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1773
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
03664 Krstna knjiga / Taufbuch 1774-1783
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1774
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1783
03665 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1794
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1794
03666 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1805
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1794
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1805
03667 Krstna knjiga / Taufbuch 1805-1817
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1805
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
03668 Krstna knjiga / Taufbuch 1817-1828
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1817
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
03669 Krstna knjiga / Taufbuch 1829-1840
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1829
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
03670 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1848
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1848
03671 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1858
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1849
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1858
03672 Krstna knjiga / Taufbuch 1859-1872
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1859
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
03673 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1902
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1902
03674 Krstni index / Taufindex 1705-1805
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1705
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1805
03675 Krstni index / Taufindex 1806-1817
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1806
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
03676 Krstni index / Taufindex 1817-1828
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1817
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
03677 Krstni index / Taufindex 1829-1840
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1829
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
03678 Krstni index / Taufindex 1841-1848
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1848
03679 Krstni index / Taufindex 1849-1858
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1849
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1858
03680 Krstni index / Taufindex 1859-1872
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1859
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
03681 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1705-1744
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1705
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1744
03682 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1744-1772
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1744
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1772
03683 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1773-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1773
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
03684 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1797
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1797
03685 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1798-1817
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1798
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
03686 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1817-1835
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1817
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
03687 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1843
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
03688 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1844-1878
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
03689 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1879-1899
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1879
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899
03690 Mrliški index / Sterbeindex 1806-1878
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1806
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
03691 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1705-1744
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1705
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1744
03692 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1744-1784
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1744
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
03693 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1805
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1805
03694 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1805-1835
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1805
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
03695 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1843
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
03696 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1844-1865
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
03697 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1884-1899
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899
03698 Poročni index / Trauungsindex 1800-1870
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1800
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1870