232 Sv. Rupert nad Laškim

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Rupert, škof

Šentrupert nad Laškim 91, 3271 ŠENTRUPERT

Župnija ustanovljena 3. 10. 1755, cerkev omenjena 16. st.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Peter, Olešče, zidana leta 1677.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Lenart, Curnovec, Veliko Grahovše, Mačkovec, Sv. Rupert, Trobendol, (Trobni Dol), Marija Gradec, Mala Breza, Sv. Peter, Teharje, Glažuta, Javornik, Kanjuce, Svetina.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Ruprecht ob Tüffer

Matriken (1755 - 1918) 30 gesamt

Signatur

03564 Krstna knjiga / Taufbuch 1755-1791
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1755
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
03565 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1802
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1802
03566 Krstna knjiga / Taufbuch 1802-1835
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1802
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
03567 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1855
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
03568 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1876
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
03569 Krstna knjiga / Taufbuch 1877-1892
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1877
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
03570 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1909
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1909
03571 Krstna knjiga / Taufbuch 1909-1915
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1909
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
03572 Krstni index / Taufindex 1755-1791
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1755
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
03573 Krstni index / Taufindex 1788-1802
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1802
03574 Krstni index / Taufindex 1802-1835
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1802
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
03575 Krstni index / Taufindex 1836-1855
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
03576 Krstni index / Taufindex 1856-1876
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
03577 Krstni index / Taufindex 1877-1892
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1877
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
03578 Krstni index / Taufindex 1893-1909
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1909
03579 Krstni index / Taufindex 1909-1915
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1909
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
03580 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1755-1791
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1755
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
03581 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1828
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
03582 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1881
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1828
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881
03583 Mrliški index / Sterbeindex 1791-1828
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
03584 Mrliški index / Sterbeindex 1828-1881
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1828
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881
03585 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1755-1790
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1755
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1790
03586 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1832
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1789
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1832
03587 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1832-1870
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1832
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1870
03588 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1871-1898
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1898
04853 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1899-1918
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
23. Januar 1899
Ende Datumsbereich
23. September 1918
03589 Poročni index / Trauungsindex 1755-1806
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1755
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1806
03590 Poročni index / Trauungsindex 1832-1870
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1832
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1870
03591 Poročni index / Trauungsindex 1871-1898
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1898
04854 Poročni index / Trauungsindex 1899-1918
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
23. Januar 1899
Ende Datumsbereich
23. September 1918