262 Št. Ilj v Slovenskih Goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Egidij, opat

Župnija ustanovljena l. 1784.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Št. Ilj v Slovenskih goricah (Šentilj), Cirknica, Ceršak, Dobrenje, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Selnica ob Muri, Stara gora, Štrihovec, Polički vrh, Špilje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Aegiden in Windischbüheln (Windischbücheln)

Matriken (1748 - 1908) 20 gesamt

Signatur

04161 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1829
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1829
04162 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1849
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1849
04163 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1863
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1849
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
04164 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1882
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
04777 Krstna knjiga / Taufbuch 1883-1908
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1883
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
04165 Krstni index / Taufindex 1830-1849
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1849
04166 Krstni index / Taufindex 1849-1863
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1849
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
04167 Krstni index / Taufindex 1863-1882
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
04778 Krstni index/Taufindex 1883-1908
Matrikeltyp
Krstni index/Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1883
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
04168 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1748-1829
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1748
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1829
04169 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1830-1867
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
04170 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1868-1906
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1868
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1906
04171 Mrliški index / Sterbeindex 1830-1867
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
04172 Mrliški index / Sterbeindex 1868-1906
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1868
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1906
04173 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1842
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1760
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1842
04174 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1864
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1864
04175 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1864-1881
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1864
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881
04176 Poročni index / Trauungsindex 1760-1842
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1760
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1842
04177 Poročni index / Trauungsindex 1842-1864
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1864
04178 Poročni index / Trauungsindex 1864-1881
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1864
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881